Eerste Pijler

AOW

De eerste van de 4 pensioenpijlers is de AOW regeling. De AOW staat voor ''Algemene Ouderdomswet''. De AOW regeling is een verplicht door de overheid uit te keren pensioenvorm waar iedereen recht op heeft na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ook wel genoemd de AOW leeftijd.  Deze leeftijd was voorheen altijd 65 jaar maar wordt verhoogt tot 67 jaar in het jaar 2023. Deze verhoging zal stapsgewijs verlopen wat betekend dat tot het jaar 2023, ieder jaar 1 tot 3 maanden bij de leeftijd worden opgeteld.

AOW leeftijd

De reden voor het verhogen van de algemene ouderdoms-leeftijd of pensioensleetijd is de verandering in geografische leeftijdsverschillen. Deze verandering noemen wij de vergrijzing. Door de vergrijzing zijn er minder werkenden t.o.v. gepensioneerden. Doordat iedereen die werkt meebetaald aan de AOW voor de gepensioneerden en er bij vergrijzing dus steeds minder mensen meebetalen aan een steeds groter wordende groep gepensioneerden bestaat er de kans dat er geen geld meer overblijft voor in AOW pot. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond heeft recht op de AOW uitkering. Reden hiervoor is dat iedereen meebetaald heeft aan de AOW pot middels een verplichte premie en dus automatisch verzekerd is. Ook wanneer men in het buitenland gaat wonen en niet meer werkzaam is in Nederland, heeft men evengoed recht op een AOW uitkering dankzij de premieregeling. Deze wordt door compensatie echter verlaagd naarmate de AOW leeftijd nadert. Men heeft vanaf de AOW leeftijd tot de dood recht op de AOW uitkering.

Hoogte AOW

De hoogte van het AOW is voor iedereen gelijk. Wel is deze woonsituatie of levenssituatie afhankelijk. Het wettelijk uit te keren bedrag voor een alleenstaande ligt op 1104,95 Euro bruto. Het wettelijk uit te keren bedrag voor een samenwonende met partner ligt op 762,88 bruto per persoon.