Antwoord op uw pensioenvragen

Het grootste gedeelte van uw leven zult u zich inspannen voor werk waarbij u wordt beloond met een maandelijks salaris. De een heeft een baan met meer verantwoordelijkheden of een baan die een hogere inspanning vereist dan de ander en zal daarom een hoger salaris ontvangen. Hoe mooi het ook klinkt om maandelijks financieel beloond te worden voor uw werkzaamheden, ooit mag u ophouden met werken. Wanneer er zich geen voorvallen afspelen die de kans op uw lang leven verkorten voordat u mag stoppen met werken, of waardoor u gedwongen moet stoppen met werken vóór het bereiken van de gerechtigde pensioenleeftijd zal uw salaris en dus maandelijks inkomen wijzigen en wegvallen. Hiervoor is gelukkig een oplossing bedacht om ook van inkomen voorzien te zijn wanneer u van uw oude dag aan het genieten bent. Deze oplossing is de regeling omtrent pensioenen. Voor velen is dit een stug en onbekend onderwerp waarbij nogal wat vraagtekens opduiken. Weet u voor welk pensioen u spaart, volgens welke regeling? Wist u dat er verschillende soorten pensioen bestaan? En wanneer u recht heeft op welk pensioen? Zo nee, dan bent u bij Pensioen-portal.nl aan het juiste adres.

Informatie die u wel en niet wist

Op Pensioen-portal.nl kunt u antwoorden vinden op alle vragen die u heeft over pensioenen en zal u duidelijkheid krijgen over de regelgevingen over de verschillende soorten pensioenen die er zijn. Spaart u al voor uw pensioen of niet? Pensioen-portal.nl zal u op weg helpen bij het vinden van de juiste pensioenregelingen of u meer duidelijkheid en dus zekerheid bieden over uw huidige pensioenspaarregeling wanneer u die heeft. Er zijn namelijk nogal wat wetten en regels met betrekking tot verschillende soorten pensioenen. Zo zijn er de 4 pensioenpijlers en zijn er verschillende instanties die regelingen treffen die voor u geldend zijn, nu of in ieder geval in de toekomst.