Premie overeenkomst

Naast de kapitaalovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er nog een overeenkomst die pensioensparen mogelijk maakt. Deze derde heet de premieovereenkomst, vroeger werd deze ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Voor deze overeenkomst wordt jaarlijks een gedeelte van het loon of afgeleid percentage daarvan door de werkgever beschikbaar gesteld. Vervolgens mag door de werknemer zelf bepaald worden wat er met deze premie gaat gebeuren. Bij een premie overeenkomst staat de hoogte van het pensioen niet vast. Wat wel vast staat is de premie wordt betaald. Deze premie wordt belegd door het pensioenfonds waarbij u aangesloten bent.  Het bedrag dat wordt uitgekeerd wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is behaald, is afhankelijk van het rendement van de door het pensioenfonds gedane beleggingen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de premieovereenkomst. De pensioen premie staat in deze dus vast en is van tevoren bepaald. Hoe de premieovereenkomst uitpakt is dus afhankelijk van de rendementen die behaald zijn op de pensioenuitkeringsdatum. De vastgestelde premie wordt dus op deze datum omgezet in een pensioenuitkering.

Soorten premieovereenkomsten.

Nu stelt u zich waarschijnlijk de vraag hoeveel premieovereenkomsten er zijn? Het antwoord op deze vraag is dat er onderscheidt wordt gemaakt tussen een drietal verschillende premies. Deze premieovereenkomsten zijn de zuivere premieovereenkomst of regeling, de premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal en de premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering.

Nadelen

Nadelen van pensioensparen volgens een premie overeenkomst is, zoals al eerder is vermeld, dat de hoogte van het uiteindelijke bedrag niet bij u bekend is en dus met een beetje pech een teleurstellend kan uitpakken. Beleggingen nemen namelijk altijd risico's met zich mee. Een negatief rendement kan ervoor zorgen dat het bedrag aanzienlijk lager uitvalt. Aan de andere kant brengen de positieve resultaten van beleggen de kans op een positief rendement en kan het uit te keren pensioen volgens de beschikbare premieovereenkomst, duidelijk hoger zijn dan verwacht.