Soorten Pensioen

Met het pensioen wordt meestal altijd gedacht aan een tegemoetkoming voor de tijd dat u niet meer hoeft te werken. Een oudedagsvoorziening dus. Er zijn echter meer soorten pensioen waar over nagedacht kan worden. Deze zijn bijvoorbeeld naast het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen, het partner pensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze vallen allen onder de categorie 'het pensioen'. En behoren tot de noemer pensioenregelingen. In de meeste gevallen zult u alleen het ouderdomspensioen en partnerpensioen tegenkomen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is minder vaak en in mindere mate aanwezig.

Extra pensioenen

Naast de algemene pensioenen die hierboven beschreven zijn, zijn er nog een aantal extra pensioenregelingen waarvan in sommige gevallen gebruik gemaakt kan worden.

Prepensioenregeling

prepensioen is de vervanger van de vorige VUT regeling en behoort tot de zogenaamde omslagregelingen. De richtleeftijd van de prepensioen regeling ligt bij 62 jaar maar de mogelijkheid om eerder of later dan 62 jaar gebruik te maken van de prepensioenregeling is ook aanwezig. De leeftijd is op zijn vroegst 60 jaar en ligt uiterlijk op 64,5 jaar. U betaald de premie speciaal om eerder met pensioen te gaan. Op te merken is dat de VUT regeling sinds 2006 niet meer aftrekbaar is van de belasting en dus minder aantrekkelijk geworden is. De reden hiervoor is dat de overheid wilt dat mensen langer doorwerken. Reden hiervoor is het stijgende aantal ouderen ten op zichten van het aantal jongeren en waardoor de AOW of ouderenpensioenuitkering niet meer voldoende aangevuld kan worden waardoor de kans bestaat dat zich een pensioentekort kan  ontwikkelen in de algemene pensioenpot.

Deeltijdspensioen

Buiten de normale of gewone pensioensregelingen die ingaan wanneer men de wettelijke AOW leeftijd bereikt heeft, bestaat er nog een extra regeling waarvan gebruik kan worden gemaakt, namelijk het deeltijds pensioen. Deze pensioen regeling houdt in dat u, zoals de naam al aangeeft, gedeeltelijk met pensioen kan gaan en kan op zijn vroegst in werking treden vanaf 55 jaar. Een werknemer die gebruik maakt van deze pensioen regeling werkt nog maar de helft van de tijd. U bouwt voor het deel dat u blijft werken wel nog pensioen op volgens de pijlers 1, 2 of 3.

 

Artikelen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een regeling die geldend is voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek geworden zijn en een dus een WAO uitkering ontvangen. De tegemoetkoming die dit pensioen voorziet is er een die het verschil in in komsten tussen de loonderving uitkering en de vervolguitkering. Wanneer een werknemer via de WIA (Werk

Lees meer...

Nabestaandenpensioen

Naast ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat er het nabestaandenpensioen. Nabestaandenpensioen is er in verschillende vormen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand ontvangt wanneer zijn of haar partner komt te overlijden. Dit telt mee onder de term levensverzekeringen. Een Lees meer...

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen, ook wel AOW genoemd is een uitkering voor de oude dag die voor iedereen geldend is die in Nederland woont, gewoond of gewerkt heeft. Het is een uitkering waaraan alle werkende Nederlanders meebetalen. Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd heeft men recht op het ouderdomspensioen. Dit wordt per maand uitbetaald en i

Lees meer...