Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen, ook wel AOW genoemd is een uitkering voor de oude dag die voor iedereen geldend is die in Nederland woont, gewoond of gewerkt heeft. Het is een uitkering waaraan alle werkende Nederlanders meebetalen. Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd heeft men recht op het ouderdomspensioen. Dit wordt per maand uitbetaald en is geldend tot aan het overlijden. Ouderdomspensioen is dus ook geldig wanneer u in Nederland gewerkt heeft, maar niet in Nederland woont. Deze pensioenopbouw geldt dus ook voor Mensen buiten Nederland.

Hoogte AOW

De hoogte van de AOW uitkering is afhankelijk van de tijd dat u verzekerd bent voor de AOW uitkering en afhankelijk van uw leefomstandigheden. De tijd dat u verzekerd bent van en in aanmerking kan komen voor de uitkering is afhankelijk van de tijd dat u in Nederland gewoond en gewerkt heeft. Er wordt namelijk door alle Nederlanders die in Nederland wonen of werken een premie betaald die automatisch van de het bruto loon wordt ingehouden. Woont u niet in Nederland maar heeft u wel altijd in Nederland gewerkt? Dan bent u ook verzekerd doordat u heeft bijgedragen aan de algemenen AOW pensioen pot. De AOW uitkering of het ouderdomspensioen geldt dus ook voor mensen die buiten Nederland wonen. Wel is de hoogte afhankelijk van hoelang men in Nederland gewerkt heeft.

Woonsituatie

Met de woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand anders. Woont u alleen dan is de hoogte van het pensioen voor u als persoon hoger dan wanneer u samenwoont met een partner. Wanneer u samenwoont met een partner ontvangt u beide een maandelijks bedrag dat bij elkaar opgeteld overeenkomt met het minimum brutoloon.