Uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst is in de nieuwe pensioenwet opgenomen. Deze overeenkomst is er een tussen werkgever en pensioenuitvoerder over een of meer pensioenreglementen. De uitvoeringsovereenkomst is dus een pensioensregeling die aangeeft hoe de pensioensregeling wordt uitgevoerd en door wie dit gebeurd. Ook staan er de afspraken in tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. De uitvoeringsovereenkomst is een vervanging van de financieringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd welke afspraken geldend zijn tussen de werkgever en de in de pensioenwet is neergelegd dat de uitvoeringsovereenkomst de financieringsovereenkomst vervangen. Een pensioenuitvoerder is een verzekeraar of fonds waarin een pensioen wordt opgebouwd tussen de werknemer en werkgever die samen betalen aan de premies.

Pensioenuitvoerders

Er zijn in Nederlanders verschillende pensioenuitvoerders. Deze pensioenuitvoerders zijn in te delen in: Pensioenfondsen, levensverzekeraars, premie-instellingen, verzekeringsmaatschappijen, bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De pensioenwet stelt het onderbrengen van personeel in verplichte voor werkgevers. Mocht een bedrijf in de financiële problemen geraken dan hebben in ieder geval de opbouwende pensioenrechten daar niet onder te lijden.

Pensioenfondsen van ondernemingen

Vele grote ondernemingen en dan vooral multinationals hebben hun eigen pensioenfonds. Deze gelden vaak voor een bepaalde beroepsgroep. Wanneer hier een pensioensregeling voor geldt dan zijn alle beroepsgenoten volgens de wet verplicht zich hierbij aan te sluiten. Deze verplichting is op de wet 'verplichte beroepspensioenen' gebaseerd. Nederland kent 11 pensioenfondsen. Deze zijn allen aangesloten bij de Unie van beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds geld voor een bepaald beroep in een bepaalde sector. Bijvoorbeeld beroepspensioenfonds huisartsen, notarissen of medisch specialisten.