Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van het uit te keren pensioen vast. Onder de uitkeringsovereenkomst vallen de middelloon en de eindloon regeling volgens pensioenpijler 2. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van het opbouwpercentage en het salaris dat is ontvangen tijdens de dienstjaren. De uitkeringsovereenkomst is een regeling met garantie van de pensioensuitekring. De werknemer is bij deze regeling niet afhankelijk van de rentestand en de tarieven die geldig zijn op de pensioendatum. Ook loopt de werknemer geen risico op eventuele beleggingen. De risico's hierover zijn compleet voor rekening van de pensioenuitvoerder.

Eindloonregeling

De eindloonregeling is een veel voorkomende pensioenregeling en komt voorval voor bij de uitkeringsovereenkomst. De regeling wordt beschouwd als een van de betere pensioensregelingen. Zoals de naam eindloon al aangeeft, is in deze regeling bepaald dat een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris geldend is. Het uit te keren pensioen betreft vaak 70% van het laatstverdiende loon. Hierbij wordt nog extra de AOW volgens pensioenpijler 1 uitgekeerd.

Middelloonregeling

Net als de eindloonregeling werkt ook de middelloon regeling op basis van een verdiend salaris gedurende de werkzame periode van de werknemer. De middelloonregeling echter wordt berekend op basis van het gemiddeld verdiende loon over aantal actief werkzame jaren. Ieder jaar wordt ongeveer 1,75% van het in dat verdiende salaris afgehouden en meegerekend voor het pensioen. Daar waar de eindloonregeling gunstig uitpakt voor werknemers die in hun laatste jaren een flinke salarisverhoging hebben genoten door promotie, is de middelloon regeling een grotere zekerheid voor velen doordat deze de kans op vervroegt ontslag of vervroegd uittreden van het arbeidsleven niet meteen betekend dat het uit te keren pensioen lager is dan voorspeld. Stel u wordt in de laatste dienstjaren van uw leven, vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen en moet gedwongen gebruik maken van een WW uitkering, dan wil is uw pensioen na bereiken pensioenleeftijd hoger dan wanneer gebruik gemaakt is van de eindloonregeling.