Tweede Pijler

De tweede pensioenpijler is een pensioenregeling via de werkgever. De werkgever betaalt het grootste gedeelte van de pensioenopbouw. Je betaald dus zelf wel mee aan het pensioen. Het pensioen wordt met een percentage van je bruto salaris en een bijdrage van de werkgever opgebouwd. Op de loonstrook staat de hoogte van dit percentage aangegeven. De tweede pijler van pensioensparen is dus voor de werkgever verplichting.

Hoogte van pensioen

Hoeveel pensioen je krijgt volgens de tweede pensioen pijler hangt af van wat men met de werknemer is afgesproken. Het pensioen is afhankelijk van de regeling die de pensioenuitvoerder hanteert. Hoeveel pensioen men krijgt is vastgelegd in twee soorten regelingen, te noemen de middelloonregeling en de eindloonregeling.

Middelloonregeling

Een pensioensregeling gaat uit van het gemiddelde inkomen over de tijd dat de werknemer in dienst is geweest. Ieder jaar wordt er een klein stukje pensioen opgebouwd. Het pensioen dat via de middelloon regeling opgebouwd word, moet samen met de AOW uitkomen op ongeveer 70% van het gemiddelde salaris tijdens de carrière. Het kan dus voorkomen dat wanneer iemand in de laatste jaren voorafgaand aan de AOW leeftijd een fikse loonsverhoging krijgt, deze gemiddeld lager uitkomt in de pensioenregeling dan men zal verwachten.

Eindloonregeling

De eindloonregeling is net als de middelloon regeling een pensioensregeling waarbij het uiteindelijk pensioen afhankelijk is van het aantal jaren dat men in dienst is geweest bij de werkgever. Anders dan de middelloon regeling is de eindloonregeling afgestemd op het laatstverdiende salaris. Daar waar de middelloon regeling het gemiddelde salaris neemt voor de pensioensuitekring, neemt de eindloonregeling het laatst verdiende salaris als uitgangspunt. Heeft u in uw laatste fase van uw carrière dus een fikse loonsverhoging, dan is de hoogte van het pensioen dus hoger dan wanneer u spaart volgens de middelloonregeling.