Vierde Pijler

De vierde pensioenpijler valt onder individueel pensioen en heeft geen verplichtingen voor overheid of werkgever en is geheel voor eigen rekening van de individuele persoon. De vierde pensioenpijler staat voor het zelf actief beleggen van vermogen waarbij geen fiscaal voordeel te behalen valt. Pensioensparen met fiscaal voordeel betekend vaak en in de meeste situaties niet het behouden van de levensstandaard. Er wordt dus niet genoten van belastingvermindering op de gestorte premies. Wel kan een goede beleggingsstrategie bijdragen aan voldoende rendement om behoorlijke aanvulling te generen op het wettelijk te ontvangen pensioen volgens pijler ? één, twee of drie afhankelijk van de voorkeur en keuze.

Van spaargeld tot vastgoed

Sparen via beleggingen voor een aanvullend pensioen, geheel voor eigen rekening betekend niet alleen dat men gebruik kan maken van spaargeld in beleggingen. Vastgoed wordt ook gerekend tot het pensioensparen voor individuele pensioenen. Een belegging in vastgoed kan na een aantal jaren flink wat meer waard zijn dan voorheen. Individuele pensioenen vallen een beetje buiten de boot bij de rest, aangezien dit niet voor iedereen mogelijk is. Het sparen van eigen geld is voor eigen verzekering. Mensen die zich in een vroege periode in flink wat schulden hebben gewerkt of hun leven lang een grote maandelijkse uitgaven post hebben genoten, hebben vaak in mindere mate kunnen sparen of hebben nooit het vermogen gehad om te kunnen beleggen.

Spaarformules

De vierde pijler, de meest persoonlijke wanneer het aankomt op sparen met eigen vermogen, heeft geen grenzen of spaarbeperking zoals deze wel voorkomen bij de eerste, tweede en derde pijler. Spaarders volgens de vierde pijler zetten dus geld opzij zonder fiscale aftrek. De vierde pijler kan evenveel vormen aannemen als er spaarformules zijn. Deze zijn als volgt: Spaarrekeningen, termijnrekeningen, roerende waarden als aandelen, obligaties en warrants.