Aanspraak tot uitkering

Een aanspraak is een recht op een uitkering. In principe is het een recht om na verloop van tijd een of meerdere uitkeringen vertrekt te kunnen krijgen. In het algemeen kan een aanspraak tot loon worden gerekend. De waarde van de aanspraak hangt af van het bedrag dat een werkgever bij derden voor zijn werknemer heeft gestort. Het bedrag dat tot loon kan worden berekend is de waarde van de aanspraak, minus het geschatte bedrag dat bij een derde gestort zou moeten zijn.

Omzetten

Een aanspraak is een recht dat een of meer uitkeringen of verstrekkingen te krijgen is onder bepaalde voorwaarden. Aanspraken op uitkeringen op grond van aanspraken doen zich doorgaans voor in de volgende situaties. Namelijk wanneer de aanspraak ten onrechte niet tot loon wordt gerekend, de aanspraak is vrijgesteld en wanneer de aanspraak hoort tot het loon. Een premie die meteen na het beschikbaar stellen omgezet wordt in een aanspraak op uitkering.
In dit geval wordt de premie meteen gebruikt om een verzekering voor een periodieke uitkering in te kopen. In dit geval worden zowel de levenslansrisico en het beleggingsrisico overgenomen door de pensioenuitvoerder. Wat het totale uitkeringsniveau bij de pensioendatum zal zijn is bij het moment van uitkeren bij de deelnemer echter nog onzeker. Reden hiervoor is dat nog niet bekend is waar de ingekochte aanspraken tot leiden en tot welke totaaluitkeringen deze komen.
Zowel bij de kapitaalovereenkomst, de uitkeringsovereenkomst als de premieovereenkomst moet er op gelet worden dat deze los staan van een eventuele voorwaardelijke toeslagregeling. Er bestaat in de uitkeringsfase geen enkel risico meer voor de werknemer of eventuele nabestaanden. Dit geld per definitie voor overeenkomsten ten aanzien van een uitkering.