Kapitaal overeenkomst

Anders dan de uitkeringsovereenkomst die vaststelt dat het uit te keren pensioenbedrag afhankelijk is van een percentage gespaard pensioen volgens de loon regelingen midden en eindloon, is het pensioenbedrag volgens de kapitaalovereenkomst. Iemand die voor de kapitaalovereenkomst kiest, kiest dus een pensioen met een gedeeltelijke zekerheid en flexibiliteit. Anders dan bij de uitkeringsovereenkomst, waarbij de werknemer precies weet hoeveel zijn pensioensuitekring zal zijn, weet de werknemer bij de kapitaalovereenkomst van te voren zijn precieze uitkering niet. Dit komt doordat de hoogte van de pensioensuitekring afhankelijk is van de rentestand op de pensioeningangsdatum. Wel staat bij de kapitaalovereenkomst vast hoeveel kapitaal verzekerd is. Het pensioenkapitaal wordt net als bij het pensioen met volledige zekerheid gebaseerd op het aantal jaren dat men deelneemt en dus een percentage van het salaris spaart.

Uitkering in termijnen

Een kapitaalovereenkomst wordt doorgaans gebruikt wanneer de hoogte van het pensioenvermogen bij ingang van het pensioen is afgesproken en vaststaat.  De uitkering waar de pensioengerechtigde na ingang van zijn pensioen recht op heeft, wordt in het geval van de kapitaal overeenkomst per maand uitgekeerd. Hoe hoog deze uitkering is, is van tevoren niet precies bekend doordat de hoogte van de actueel geldende lijfrentetarieven hier een rol in spelen. Het beleggingsrisico is bij de kapitaal overeenkomst niet voor de werknemer maar voor het pensioenfonds waarbij het pensioen gespaard is.

Volledige uitkering

Het enige risico dat de pensioengerechtigde bij een kapitaalovereenkomst loopt is het overlijdensrisico. Dit houdt in dat wanneer u als persoon eerder overlijd dan verwacht, het uit te keren bedrag niet meer voor u in aanmerking komt maar wordt deze uitgekeerd aan de nabestaanden. Het pensioen dat u hebt gespaard zal dus hoe dan ook altijd uitgekeerd worden.