Omzetten tot kapitaal aanspraak

Er bestaat een mogelijkheid om een premie per direct om te zetten tot een aanspraak op kapitaal. Wanneer dit gebeurt wordt een kapitaalverzekering ingekocht met de beschikbare premie. Op de pensioendatum wordt het beschikbare kapitaal omgezet in een aanspraak op een kapitaaluitkering. Uiteraard gelden dan wel de tarieven die op dat moment geldend zijn. De pensioenontvanger loopt nu niet meer de risico's op beleggingen, deze worden namelijk door de pensioenuitvoerder overgenomen. De regeling waarbij de premieovereenkomst wordt gedraaid zodat de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal zal vooraf getoetst worden aan de fiscale kaders voor beschikbare premieregelingen. Deze regeling is vergelijkbaar met een middelloon regeling. De premieovereenkomsten die de premies direct omzetbaar stellen in een aanspraak op uitkering, gebruiken elementen van en de middelloonregeling als de het beschikbare premiestelsel.
 

Meer zekerheid

Dit betekend dus dat bij bereiken van de pensioenleeftijd, de pensioen gerechtigde van te voren weet hoe hoog zijn pensioen is. Velen zien dit als een zekerheid voor de oude dag, ongeacht of er een hoger rendement te behalen viel in de eerst plaats. De aanspraak op kapitaal door omzetten van de premieovereenkomst is vooral in slechtere economische tijden een veelvoorkomend verschijnsel.

Keuzerecht

Een opbouwend partner pensioen is om te zetten of eerder in te laten gaan dan een ouderdomspensioen. Een ouderdomspensioen kan namelijk uiterlijk op de pensioendatum worden uitgekeerd. Deze ligt momenteel voor velen nog op 65 maar zal uiteindelijk verhoogt worden tot 67 jaar.