Zuivere premieregeling

Bij de zuivere premieovereenkomst, ook wel te noemen premieregeling, wordt de beschikbaar gestelde premie tot en met de pensioendatum, belegd in verschillende fondsen en aandelen naar keuze van de portfoliobeheerders van de pensioenmaatschappij. Tot aan de pensioendatum komt het beleggingsrisico voor de rekening van de werknemer. Het kan daarnaast ook voorkomen dat de levensverwachting van de spaarder wijzigt. Denk hierbij aan de diagnose kanker of een andere levensbedreigende aandoening. Dit lang leven risico komt eveneens voor de rekening van de werknemer. Wanneer iemand de pensioenleeftijd bereikt, worden op dezelfde dag nog de belegde premies afgekocht en worden dus ook de beleggingen verkocht en omgezet in geld. Wanneer er zich in de markt een neerwaartse trend heeft voortgedaan of de beleggingen zijn toevallig lager dan verwacht, dan is ook het te ontvangen pensioen van de spaarder lager dan verwacht. Deze afkoop van beleggingen kan dus of zeer gunstige of zeer ongunstige gevolgen hebben voor de pensioen spaarder.

PPI

Het PPI staat voor Premie Pensioen Instelling en is een vorm van een Nederlandse pensioenuitvoerder. Het PPI is te noemen onder een pensioeninstelling die naast verzekeraars en pensioenfondsen, zelf pensioensregelingen uitvoert en zelf opbouwt.  
 

Duidelijke groei beschikbare premieregelingen

In tegenstelling tot de dalende populariteit in midden en eindloonregelingen waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het in de loopbaan verdiende salaris, ziet men een duidelijk stijgende lijn bij beschikbare premieregelingen. Belangrijke factoren die deze groei beïnvloeden zijn onder andere de wet en regelgeving pensioenen, die dankzij de PPI partijen als banken en vermogensbeheerders in het vermogen worden gesteld de pensioenmarkt te betreden. Daarnaast nemen de regelingen die gelden voor de eindloonregeling en middelloonregeling in grotere getallen af. Reden hiervoor is dat werkgevers het risico van de premie steeds meer afdragen en verleggen naar de werknemers. Hierdoor wordt het voor de werknemers aantrekkelijker om een pensioen te kiezen op basis van de beschikbare premie.